אדם הנחקר בבית הדין וכל תשובותיו הם בסגנון לא יודע, אולי, שכחתי, עלול להיחשב כשקרן, ופסק הדין יהיה כנגדו.

זכות השתיקה אינה קיימת בהלכה היהודית להיפך התפיסה הרווחת הינה שתיקה כהודאה – שמרת על זכות השתיקה? זה נחשב כאילו אמרת שקרן אני, פסק דין המחדד נקודה זו ניתן כנגד בעל שברח לחו"ל לפני שנחקר בבית הדין, בית הדין קבע כי אדם המתחמק מלתת תשובות בעת חקירה בבית הדין נחשב כרמאי, ואדם שברח נחשב רמאי על אחת כמה וכמה.

המקרה, למשרדנו הגיעה אישה שדרשה להתגרש מבעלה לאחר שנות סבל רבות בהן הוא פגע בה ורמס את כבודה, הצדדים פנו למספר רב של יועצים אך אלו לאחר טיפול ארוך הסכימו גם הם כי לא ניתן אלא להמליץ לזוג להתגרש, הבעל לא היה מוכן להשלים עם קביעה זו ובאופן אובססיבי החליט להחזיק בידיו את הגט ולא לתת לאשתו.

בית הדין הרבני בירושלים שדן בתיק לא היה מוכן לקבל שום טענה שהבעל ניסה לטעון וזאת לאור העובדה כי אדם שבחר לברוח ואינו מוכן לעמוד בבית הדין ולטעון את טענותיו דינו כרמאי ואין לקבל את טענותיו.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

סוף הסיפור

הבעל סירב לקיים את פסק הדין כשהוא בטוח כי בית הדין לא יכול לאכוף את פסק הדין כשהוא בחו"ל אך מסתבר כי לבית הדין אף את הדרך לטפל במקרים כגון אלו ובית הדין נתן פסק דין להרחקות דר"ת, האוסרות על הילדים לקיים קשר עם אביהם… היות ומדובר במשפחה שומרת מצוות הילדים אכפו את פסק הדין והאב שלא רצה בנתק עם הילדים נתן את הגט המיוחל.

לקריאת פסק הדין האוסר על קיום קשר עם הבעל המעגן לחץ כאן

ההתעסקות בתיק זה מלמדת שוב כי אין מקרה חסר פתרון וכשמתנהלים בצורה מקצועית ונכונה ניתן להשיג כמעט כל מטרה.

או פנו עכשיו בטופס יצירת קשר

פוסטים אחרונים

שתפו: