מאמרים מקצועיים

ייצוג בדיני גירושין

כל זוג יהודי שהתחתנו כדת משה וישראל, ומתגוררים בארץ ומעוניינים להתגרש חייבים לעבור בשערי בית הדין הרבני, בהליך הגירושין כרוך בדרך כלל חלוקת הרכוש, משמורת ילדים, תביעות כתובה, ותביעות ממוניות נוספות, בית הדין מוסמך לדון בתביעות אלו כך שכל העניינים הכרוכים בגירושין ידונו בבית הדין הרבני מבלי צורך להזדקק להגיע גם לבית הדין וגם לבית המשפט, בית הדין דן לפי המשפט העברי ולא לפי החוק האזרחי, רק טוען רבני ידע לייצג אותך נאמנה בבית הדין הרבני מפני שהתמחותו דורשת התמצאות מוחלטת בפסיקה ובדין העברי, טוען רבני יעקב קלמן ייצג אותך בהצלחה

ייצוג בדיני תורה

החוק במדינת ישראל קובע כי תביעות ממוניות ניתן לתבוע אך ורק בבית משפט אזרחי, בית המשפט דן לפי החוק וכמובן שלא לפי ההלכה, אנשים הרוצים לפעול על פי דין תורה, ולנהוג לפי פסיקת ההלכה יכולים להגיש את תביעתם בבתי דין פרטיים שאינם ממשלתיים, לבתי דין אלו אין סמכות לכפות אדם לבוא לדון לפניהם, אך לאחר ששני הצדדים הסכימו לדון בפני בית דין פרטי הם חותמים על כתב בוררות, מרגע החתימה על כתב הבוררות, יהיה ניתן לאכוף את פסק דינו של אותו בית דין או בורר בבית המשפט. פסק דין בבוררות יקבע אך ורק לפי משפט התורה, שהיא מומחיותו של הטוען הרבני.

ייצוג בצוואות וירושות

בית הדין הרבני מוסמך מטעם החוק לדון גם צוואות וירושות, אחר פטירתו של אדם מן העולם חובה הלכתית ומוסרית לכבדו ולעשות את רצונו, במקרים רבים ברור כי המסורת היהודית הייתה קרובה לליבו של המנוח, ויורשיו מבינים כי רונו היה שירושתו תתחלק לפי דין תורה, חשוב להדגיש כי בית הדין הרבני מחויב לשיווין בין גברים לנשים, כיום נשים אינם מופלות ומקבלות את חלקם אף בבית הדין הרבני, חלוקת ירושה על פי ההלכה היהודית מורכבת ויוצרת צורך בלווי מקצועי, את הליווי המקצועי ביותר בבית הדין תקבלו ע"י טוען רבני הבקי בהלכה על בוריה.

ייצוג בתביעות שלום בית

תביעה לשלום בית, קיימת בבית הדין, זכותו של בן זוג לתבוע מרעהו שלום בית, כמובן שלא ניתן לכפות בן זוג לחיות עם רעהו באותו בית, אך התביעה לשלום בית תתן לתובעה זכויות רבות, התובע שלום בית יקבל לעיתים צו למדור ספציפי המונע מבן הזוג השני למכור את הדירה בבית משפט אזרחי, לפעמים תביעה זו תזכה אישה לקבל את דמי הכתובה עם הגירושין, כיוון שתביעה זו מזכה ביתרונות רבים, בית הדין אינו מקבל כל תביעה שכזו אלא אם נוחכ כי התביעה היא אכן כנה ואמיתית, לכן תביעה שכזו חייבת להיעשות באופן מקצועי על ידי טוען רבני